Baltic Energy Partners on sõltumatu energiakaupleja Baltiriikides ja
Põhjamaades